Sortiment
Prihlásenie 

 

Firma PANAKO, ako živnosť, bola založená v roku 1991. V dobe jej vzniku sa prvotne zaoberala opravami rôznych elektronických zariadení, ale už krátko po vzniku sa začala venovať výťahovej technike. Medzi prvé vyvíjané systémy patrí systém automatického bezdrôtového hlásenia porúch elektronických výťahov. V roku 1992 sa objavujú prvé tlačidlové súpravy (privolávače) z hlinníkového plechu s potvrdením voľby realizovaným LED diódou. V nasledujúcich rokoch sa rozmohla výroba antikorových a mosadzných tlačidlových panelov, ktoré sú doteraz nosným produktom spoločnosti. Od roku 1995 firma vyrába elektronické komponenty ako sú polohové signalizácie, záložné zdroje a iné. Začiatkom roku 1998 sú už všetky vyrábané elektronické komponenty prevažne postavené na mikroprocesorovej technike. Naša spoločnosť taktiež vyvinula množstvo zákazkových riadiacich systémov, nie len v oblasti výťahovej techniky, ako sú riadiace systémy nákladného výťahu, hydraulického výťahu, automatika 30kVA dieselgenerátora a iné. V súčastnosti je firma PANAKO producentom okrem iného viac ako 2000 vonkajších tlačidlových súprav a 1000 kabínových tlačidlových ovládačov ročne. V roku 2004 uviedla naša spoločnosť na trh radu výťahových rozvádzačov ELEXEX1 vlastnej produkcie, ktorých bezpečnosť je certifikovaná Technickou Inšpekciou SR.

 
vytahove tlacitko.png