Sortiment
PrihlásenieVýťahové rozvádzače PANAKO-ELEVEX1

 

Rozvádzač PVRN3 ako priama náhrada rozvádzača VRN3

 

 

Firma PANAKO Elevators, s.r.o. v roku 2004 predstavila nový rad výťahových rozvádzačov. Sú učené pre nové výťahy ako aj ako priame náhrady (VRN3, SP40...). S našimi výrobkami sa môžete stretnúť na celom území Slovenska. Celá rada je postavená na riadiacom systéme výťahu ELEVEX1, ktorý je na doske plošných spojov o rozmeroch 20x32cm. Táto doska je vyrobená technológiou povrchovej montáže SMD a preto aj napriek svojim malým rozmerom obsahuje veľké množstvo vstupov a výstupov. Na doske sú tiež umiestnené zdroje napájacích napätí, 2riadkový LCD display na pohodlnú komunikáciu s užívateľom, ovládacie tlačidlá, sériová EEPROM pamäť v ktorej sa uchovávajú prevádzkové nastavenia a hlásenia o chybách, hodiny reálneho času a sériové rozhranie RS232, ktoré umožňuje komunikáciu s nadradeným systémom resp. osobný počítačom. Hardware dosky ako i softwarové vybavenie je vyvíjane našou spoločnosťou.

Prvým z predstaviteľov Novej typovej SÉRIE JE rozvádzače PVRN3, ktory predstavuje modernú náhradu jednorýchlostných rozvádzačov VRN3. Rozvádzače JE koncipovaný k priamemu pripojením k pôvodnej inštaláciám Bez nutnosti HO prerábania, obruče kolies ŠÚ rozvádzače vyrábané "na mieru" podľa pôvodnej technickej dokumentácie skutočného stavu dodanej zákazníkom .. V prípade potreby je možné doplniť revíznu jazda, Núdzové osvetlením, Alebo Čo polohové signalizáciu však, Prirodzené, predpokladá zásah do inštaláciám výťahu. V súčasnosti k dispozícii JE pre tento typ rozvádzače Softvérové vybavenie ktory poskytuje základné Funkcie jednorýchlostného výťahu tj zberné, Alebo jednoduché Riadenie, max počet podlaží 16, nastaviteľné ovládaním Doby osvetlenia kabíny, nastaviteľná doba pobytu v Stanici kabíny, Ďalšie. K funkciám Patri rozšíreným, možnosť NASTAVENIA parkovaním kabíny zvolenom podlažia v, záznam chybových report Spolu s časom dátumom výskytu robiť EEPROM Pamäte, Alebo tepelná zastúpenie druhov rôznych indikačných motora Ci VÝSTUP n. sériovej polohové signalizáciu, Ktorý umožňuje regulátor tlaku polohovej signalizácie pomocou 3 vodičov.

 


Rozvádzače PSP40 Ako náhrada Priama rozvádzače SP40


K ďalším predstaviteľom tejto typovej rady výťahových rozvádzačov patria rozvádzače PSP40 Ako náhrady dvojrýchlostných rozvádzačov SP40. Ako ďalšia rada v ponuke je PJD16, PDD16, ktory predstavuju jednorýchlostnú alebo dvojrýchlostný verziu pre rozvádzače max 16 Staníc s pamäťou, potvrdením voľby a zberom smerom dolu. Typová modifikáciám PDD16-M predstavuje rozvádzače s frekvenčným meničom, pre max 16 Staníc s pamäťou , potvrdením voľby , zberom smerom dolu manuálnymi dverami . Pre výťahy s automatickými dverami a meničom sú určené varianty PDD16-MA.

Výťahové a silnoprúdové rozvádzače sú našou spoločnosťou vyrábané na základe oprávnenia Inšpektorátu Práce, Bratislava č. 076-IBA/2003 EZ V,M,O,U A E2,E4.2 a odborného a záväzného stanoviska Technickej Inšpekcie SR, Bratislava č.1112/1/03. Riadiaci systém ELEVEX1 vyhovel skúškam EMC, v zmysle požiadaviek na výťahovú techniku, podľa protokolu Skúšobne FEI STU č. 07/05/SL EMK. Rada výťahových rozvádzačov ELEVEX1 je certifikovaná Technickou Inšpekciou SR, Nitra podľa certifikátu č.1182/4/2005-02-ZZ na základe osvedčenia TI SR, Nitra č.1182/4/2005-01-ZZ a osvedčenia č. 1182/4/2005-02-ZZ. Vyhlásenie o zhode, kópia certifikátu a protokol o kusovej skúške výrobku sú dodávané ako súčasť technickej dokumentácie s výrobkom. Všetky ostatné dokumenty ako aj originály citovaných dokumentov sú, po dohode, k dispozícii k nahliadnutiu.

 
vytahove tlacitko.png