Sortiment
PrihlásenieElektronické prístupové kľúče

Zariadenie elektronických prístupových kľúčov nachádza prvoradé využitie ako náhrada často nespoľahlivých a poruchových mechanických ovládačov. Elektronický prístupový kľúč môže byť použitý napríklad ako oprávnenie pre použitie výťahu. V kabíne výťahu je na panely tlačidlovej súpravy kabínovej (TSK) umiestnený snímací prvok na ktorý sa iba priloží vlastný elektronický kľúč, ktorý má užívateľ v podobe prívesku na kľúčoch. Zariadenie sa skladá z vlastnej elektroniky so snímacím prvkom a prakticky maximálnym počtom kľúčov 1000 . Zariadenie umožňuje ovládať až 8 okruhov, čím umožňuje každému užívateľovi prideliť rozdielne prístupové práva až na 8 okruhov poschodí. Modul elektroniky umožňuje jednotlivé okruhy riadiť buď spôsobom, že po aktiváci ostane daný obvod aktívny po dobu 5 respektíve 10 sekúnd, alebo spôsobom, že okruh je jednou aktiváciou zapnutý a druhou vypnutý. Jednotlivé prevádzkové stavy je možné, v prípade potreby, opticky a zvukovo indikovať. Jednotlivé obvody sú elektricky nezávislé a galvanicky oddelené, každý obvod je ovládaný prepínacím kontaktom relé (2A/50V). Toto umožňuje použitie zariadenia na ľubovolnom type riadenia výťahu.

Samozrejmosťou je, že modul je možné použiť aj na iné účely ako je obsluha výťahu, napríklad ovládanie otvorenia vchodových dverí a pod.

Kódy oprávnených kľúčov sú v prípade tohoto zariadenia naprogramované priamo v pamäti programu výrobcom čo predstavuje isté sťaženie pri potrebe zvýšiť počet oprávnených kľúčov. V tomto prípade výrobca poskytne zákazníkovi novú pamäť s požadovanými údajmi ktorú je potrebné v zariadení fyzicky vymeniť. Táto nevýhoda je kompenzovaná nízkou cenou zariadenia a vyššou prevádzkovou spoľahlivosťou. Najmä nemôže dôjsť k vymazaniu, alebo narušeniu zoznamu oprávnených kľúčov ako tomu sporadicky dochádza pri uživateľsky programovateľných zariadenia s EEPROM pamäťou.

 

Elektronické prístupové kľúče AK2 predstavujú zozstavu s uživateľsky programovateľnou jednotkou s pamäťou EEPROM, ktorá umožňuje uživateľovi naprogramovať a priebežne doplňovať zoznam oprávnených kľúčov pomocou tzv. master kľúča, ktorý tiež naprogramuje uživateľ pri prvom zapnutí zariadenia. Pamäť zariadenia je tiež možné vymazať a tak naprogramovať novú sadu kľčov. Pomocou pripojenia k osobnému počítaču cez sériové rozhranie RS232 je možné výrobcom kľúče z pamäte vymazávať aj jednotlivo, alebo preniesť obsah celej pamäti do iného modulu.

Zariadenie AK2 poskytuje iba 1 ovládaný výstup s rovnakými parametrami a možnosťami ako jednotka AK1, ale disponuje možnosťou naprogramovať až 2000 kľúčov. Je nutné poznamenať, že jednotka AK2 je výrazne náchylná k elektromagnetickému rušeniu a spínacím prepätiam nakoľko obsahuje uživateľsky programovateľnú pamäť EEPROM. Pre bezchybnú prevádzku je nutné napájať jednotku zo zvlášneho zdroja, alebo okruhu viacnásobného zdroja. Je neprípustné napájať jednotku z rovnakého zdroja ako silné zdroje rušenia ako napr. elektromagnetický dverný zámok.


AK1 - Výrobcom programovateľná jednotka

AK2 - Užívateľom programovateľná jednotka, dodaný master kľúč

 

 
vytahove tlacitko.png