Sortiment
PrihlásenieElektronický gong 2,3-vodičový

Elektronické gongy z produkcie fy. PANAKO sa vyrábajú v dvoch základných vyhotoveniach a to ako 2 vodičové a 3 vodičové.

Tzv. 2 vodičový gong sa, ako už z jeho názvu vyplýva, pripája na výťahovú elektroinštaláciu iba dvomi vodičmi. Tento gong je prevažne určený ako náhrada mechanických gongov používaných na výťahoch n.p. TRANSPORTA. Napriek tomu však jeho použitie na výťahoch iného výrobcu nie je vylúčené. Základná verzia 2 vodičového gongu je určená pre napájacie a ovládacie napätie DC 48V. Po dohode s výrobcom je však možné dodať aj verzie pre iné napätia. Tento gong pri pripojení nezámenných vývodov na napätie 48V vydá iba jedno zvukové znamenie. To znamená, že nie je potrebná žiadna prídavná elektronika k pôvodnému riadeniu.

Gong 3 vodičový je určený pre použitie so širokou škálou domácich ako aj zahraničných výťahových rozvádzačov. Gong sa pripája na elektroinštaláciu tromi vodičmi. Trojvodičové gongy sú vyrábané pre napätia AC/DC 12 a 24 V. V prípade potreby je možné dodať adaptér pre napájanie zo siete 220V 50Hz. Gong po aktiváci impulzom na treťom vstupe vydá jedno zvukové znamenie.

Po dohode s výrobcom je možné dodať gongy, ktoré ako zvukové znamenie vydávajú 1 - 3 hlasný gong, čím je možné odlíšiť výťahy zapojené v systéme duplex poprípade triplex.

 

 

 

 

Hlasové polohové signalizácie HPS2

 

 

Hlasová polohová signalizácia HPS 2 slúži na hlasovú indikáciu podlažia v ktorom sa nachádza kabína výťahu. Okrem 32 hlásení o polohe umožňuje jednotka oznámiť aj 3 nezávislé hlásenia napr. o otváraní a zatváraní dverí a preťažení kabíny. Dĺžka jedného hlásenia nesmie presiahnuť 13 sekúnd. Jednotka sa zvyčajne inštaluje na vnútornú stranu tlačidlovej súpravy kabínovej v ktorej sa vyhotovia otvory na reproduktor. Poloha kabíny je určená vstupným 5 bitovým paralelným kódom na vstupoch FL0..FL4. Ostatné hlásenia sú aktivované tromi samostatnými vstupmi. Hlásenie sa spúšťa automaticky pri zmene stavu vstupného portu. Všetky vstupy sú oddelené optočlenmi a sú aktivované spojením s nulovým potenciálom GND. Nastavenie hlasitosti reprodukcie je možné pomocou odporového trimra. Pri objednávaní zariadenia je nutné dodať prevodnú tabuľku 5 bitového vstupného kódu, stavu troch samostatných vstupov a požadovaných hlásení.

 

 

 

 
vytahove tlacitko.png